Quầy lễ tân

Hiển thị tất cả 123 kết quả

-22%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-38%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-6%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-12%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.800.000 ₫.
-9%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.700.000 ₫.
-20%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.400.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-25%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 9.000.000 ₫.
-17%

Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-24%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-43%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-8%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 11.000.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-42%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 8.700.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-32%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.800.000 ₫.
-40%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-36%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.400.000 ₫.
-15%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.800.000 ₫.
-23%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.400.000 ₫.
-30%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 5.600.000 ₫.
-61%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-37%
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-21%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.900.000 ₫.Current price is: 5.600.000 ₫.
-37%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 13.500.000 ₫.
-2%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 9.800.000 ₫.
-32%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-26%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 19.000.000 ₫.Current price is: 18.000.000 ₫.
-33%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 19.000.000 ₫.Current price is: 15.600.000 ₫.
-9%
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 14.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 13.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-22%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.800.000 ₫.
-40%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-5%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
-7%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-32%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-27%
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-43%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-35%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 9.800.000 ₫.
-30%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-26%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-32%
Original price was: 22.000.000 ₫.Current price is: 15.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-36%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-47%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-40%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 9.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-40%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-37%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
-47%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-42%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 2.900.000 ₫.
-21%
Original price was: 19.000.000 ₫.Current price is: 15.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-35%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-37%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-23%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-26%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-29%
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.
-40%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-36%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 13.000.000 ₫.
-27%
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-27%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-36%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-15%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-30%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 10.500.000 ₫.
-22%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 8.600.000 ₫.
-26%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.400.000 ₫.
-5%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
-17%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.900.000 ₫.
-26%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-47%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-21%
Original price was: 7.800.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.
-40%
Original price was: 8.800.000 ₫.Current price is: 5.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-35%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-47%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.

Quầy lễ tân (quầy reception) đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh như: nhà hàng, khách sạn, văn phòng công ty… Đây là bộ mặt của doanh nghiệp, là nơi khách hàng, đối tác tiếp xúc đầu tiên do vậy khu vực này cần phải trang trí đẹp, chỉnh chu chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt với khách hàng, giúp tăng hiệu quả kinh doanh. Với sự quan trọng của bàn lễ tân việc lựa chọn một sản phẩm đẹp, chất lượng, phù hợp với không gian doanh nghiệp là một vấn đề vô cùng khó, từ khâu lựa chọn mẫu mã đến chọn đơn vị thi công.

Kiểu dáng và màu sắc quầy lễ tân
Kiểu dáng và màu sắc quầy lễ tân

Nội Thất AB chuyên thiết kế và thi công các sản phẩm nội thất tại TP.HCM với kinh nghiệm dày dặn cùng đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao với hơn +200 mẫu quầy lễ tân, bàn tiếp tân đẹp – sang trọng, sử dụng cho các cơ sở như: văn phòng công ty, khách sạn, quán ăn, cơ sở spa – làm đẹp, quán cafe, trà sữa, karaoke, trung tâm ngoại ngữ,… Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chúng tôi được đông đảo khách hàng khu vực TP.HCM tin cậy, với nhiều mẫu mã như: quầy bo cong, quầy chữ L, quầy liền tủ, quầy mặt kính,… Kích thước tuỳ chọn, chất liệu và phối màu đa dạng theo yêu cầu. Quý khách có nhu cầu lắp đặt bàn lễ tân vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0355 407 806 để được chuyên viên kinh doanh hỗ trợ tư vấn và báo giá sớm nhất.

Với đội ngũ thiết kế đông đảo và dày dặn kinh nghiệm Nội Thất AB luôn tự tin dẫn đầu xu hướng, luôn luôn cập nhật các mẫu quầy lễ tân mới theo thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.

Mẫu quầy lễ tân đẹp tại NTAB.VN
Mẫu quầy lễ tân đẹp tại NTAB.VN

Những vấn đề quan trọng khi lựa chọn bàn quầy lễ tân

Với tầm quan trọng của một chiếc quầy lễ tân việc lựa chọn một sản phẩm vừa có tính thẩm mỹ, vừa phải bền bỉ và quan trọng nhất là thiết kế phải phù hợp với nhu cầu sử dụng. Vì vậy việc lựa chọn bàn lễ tân cũng yêu cầu khách hàng có chút kiến thức về chất liệu và cấu trúc của quầy.

Chất liệu

Gỗ tự nhiên: Gỗ tự nhiên thường có độ bền và độ ổn định tốt, cho phép quầy sử dụng trong thời gian dài mà không bị biến dạng hay hỏng hóc. Quầy lễ tân từ gỗ tự nhiên thường có vẻ đẹp tự nhiên và gần gũi. Với đặc tính vân gỗ và màu sắc độc đáo, quầy này tạo điểm nhấn cho không gian tiếp đón và thường được coi là một phần của nội thất sang trọng và chuyên nghiệp. Giá thành của quầy lễ tân từ gỗ tự nhiên có thể phụ thuộc vào loại gỗ được sử dụng, kiểu dáng và kích thước của sản phẩm. Tuy nhiên, thường có sự đa dạng về mức giá để phù hợp với ngân sách của các cửa hàng khác nhau.

Gỗ công nghiệp: Quầy lễ tân từ gỗ công nghiệp là một lựa chọn phổ biến trong nhiều văn phòng công ty. Gỗ công nghiệp thường được sản xuất để đạt được độ bền cao và khả năng chống ẩm, giúp quầy lễ tân có thể chịu được sự sử dụng hàng ngày mà không bị biến dạng hay hỏng hóc. Gỗ công nghiệp có thể được sản xuất với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, từ đó tạo ra nhiều sự lựa chọn cho các cửa hàng với các phong cách và thiết kế khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu và phong cách của từng cửa hàng, quầy lễ tân gỗ công nghiệp có thể mang lại một diện mạo hiện đại, sang trọng hoặc truyền thống. So với gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp thường có giá thành thấp hơn, giúp giảm chi phí đầu tư cho quầy lễ tân mà vẫn đảm bảo được chất lượng và tính thẩm mỹ.

Chất liệu khác: Ngoài 2 chất liệu làm quầy lễ tân cơ bản trên, còn có nhiều công ty sử dụng nhựa, tấm mica, thậm chí là kính cường lực để làm quầy. Những tấm nhựa thường được gia công mô phỏng theo vân đá hoặc vân gỗ để tăng thêm sự đặc sắc. Kính thường dùng để ốp ở trên cùng và kết hợp với những vật liệu khác. Nhìn chung những loại vật liệu này có thể tạo các hiệu ứng ấn tượng nếu được thiết kế khéo léo.

Kiểu dáng và màu sắc

Sự quan trọng của chất liệu là không thể bàn cãi tuy nhiên việc lựa chọn kiểu dáng thiết kế và màu sắc phù hợp là vô cùng quan trọng. Hình thức bên ngoài chính là yếu tố thu hút khách hàng đầu tiên vì vậy bàn lễ tân nên được thiết kế và phối màu sao cho hợp với không gian xung quanh, tránh gây mất cân đối.

Quầy lễ tân đa dạng kiểu dáng và kích thước
Quầy lễ tân đa dạng kiểu dáng và kích thước

Trên thị trường hiện nay đang khá ưa chuộng các thiết kế hình ovan, bo tròn, chữ L,.. thay vì các thiết kế cổ điển thẳng, vông góc 2 đầu. Đến với Nội Thất AB chúng tôi luôn tư vấn cho quý khách hàng những mầu quầy và phối màu phù hợp nhất, liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0355 407 806 để được chuyên viên tư vấn.

Kích thước

Khi lựa chọn kích thước điều quan trọng nhất cần chú ý chính là diện tích khu vực đặt quầy, việc chọn một kích thước hợp lý, cân đối là rất quan trọng, tránh trường hợp tỷ lệ kích thước của quầy và khu vực xung quanh chênh lệch. Tuy vậy, quý khách hàng cũng có thể tham khảo tiêu chuẩn chung về kích thước cho sản phẩm quầy. Đa số quầy lễ tân sẽ có chiều cao khoảng 1m – 1,2m và chiều sâu khoảng 0,6 – 0,9m. Chiều dài sẽ phụ thuộc vào số lượng nhân viên đứng tại quầy, có thể từ 2m đến 3m. Đối với các khách hàng chú ý đến vấn đề phong thuỷ thì nên tham khảo các kích thước hợp lý với bản thân mình.

Có những loại bàn lễ tân nào?

Quầy lễ tân là một phần không thể thiếu trong các văn phòng, khách sạn, resort, spa, và nhiều nơi khác như showroom, cửa hàng. Dưới đây là một số kiểu quầy phổ biến:

 1. Quầy lễ tân truyền thống: Đây là kiểu quầy lễ tân cơ bản, thường được làm từ gỗ hoặc kim loại. Nó có thể có kích thước và kiểu dáng khác nhau tùy thuộc vào thiết kế và phong cách của khách sạn.
 2. Quầy lễ tân hiện đại: Các quầy lễ tân hiện đại thường có kiểu dáng sáng tạo, mạnh mẽ và thường được thiết kế để tạo ấn tượng cho khách hàng.
 3. Quầy lễ tân góc: Thích hợp cho những không gian hẹp hòi, quầy lễ tân góc được đặt góc tường để tối ưu hóa không gian.
 4. Quầy lễ tân di động: Có thể di chuyển được, thích hợp cho các sự kiện hoặc điểm lễ tân tạm thời.
 5. Quầy lễ tân thấp: Được thiết kế để tạo ra một không gian mở hơn, thân thiện hơn và thường được sử dụng trong các khách sạn có phong cách hiện đại.
 6. Quầy lễ tân chuyên nghiệp: Thường được sử dụng trong các công ty, văn phòng, và các tổ chức khác để đón tiếp khách hàng và đối tác.

Những kiểu trên có thể được tùy chỉnh để phản ánh thương hiệu và phong cách riêng của từng doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Những lý do nên chọn Nội Thất AB?

Việc chọn quầy lễ tân tại Nội Thất AB có thể mang lại nhiều lợi ích về chất lượng, dịch vụ và sự linh hoạt. Dưới đây là một số lý do mà bạn có thể muốn chọn Nội Thất AB:

 1. Chất lượng sản phẩm: Nội Thất AB được biết đến với việc cung cấp các sản phẩm nội thất chất lượng cao, được làm từ các vật liệu chọn lọc và được gia công kỹ lưỡng. Bàn lễ tân từ Nội Thất AB có thể được thiết kế để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.
 2. Tùy chỉnh: Nội Thất AB có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho bàn lễ tân, giúp bạn có thể tạo ra một sản phẩm phản ánh đúng với thương hiệu và phong cách của doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn.
 3. Dịch vụ khách hàng: Nội Thất AB cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và thân thiện. Họ có thể hỗ trợ bạn từ quá trình thiết kế đến lắp đặt và bảo trì sau bán hàng.
 4. Đa dạng sản phẩm: Nội Thất AB có một loạt các mẫu bàn lễ tân để bạn lựa chọn, từ các kiểu truyền thống đến các thiết kế hiện đại và thông minh, đáp ứng nhu cầu và sở thích của mọi khách hàng.
 5. Kinh nghiệm và uy tín: Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nội thất, Nội Thất AB đã xây dựng được uy tín vững chắc trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp.

Những lý do trên giúp làm nổi bật Nội Thất AB như một lựa chọn đáng tin cậy khi bạn cần chọn quầy cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình.

Tư Vấn Zalo
Gọi Ngay